De Raad van Advies bestaat uit oud-voorzitters en andere ervaren leden binnen Merlijn. Door hun ervaring kunnen zij het huidige bestuur van advies voorzien. Het bestuur kan dan ook bij hen terecht voor advies bij niet-alledaagse probleemgevallen.

De Raad van Advies komt een aantal keer per jaar bijeen om samen met de voorzitter de gang van zaken binnen de vereniging te bespreken.

De leden van de Raad van Advies zijn:

  • Jorik Maliepaard
  • Sjors Reutelingsperger
  • Suzie Vervloed