Merlijn voor nieuwelingen > Lidmaatschap > Informatie Vrienden Merlijn

Informatie Vrienden Merlijn

<a href=users.asp?cat=vrienden>Klik hier voor Onze Vrienden van Merlijn</a>

Zoals u welllicht weet is TSVV Merlijn niet de rijkste amateurvereniging van ons land. De PR- commissie van Merlijn probeert op verschillende manieren gelden te werven voor Merlijn. De vereniging is blij dat er veel leden zijn die niet te beroerd zijn om af en toe een handje te helpen en zodoende de kas van Merlijn te spekken. Ik noem als voorbeeld de Hart van Brabantloop in Tilburg vele Merlijners van de partij waren! Ondanks dat er door veel mensen hard gewerkt wordt kan de vereniging iedere euro goed gebruiken. In navolging van veel andere amateurverenigingen is er daarom de zgn. “ Vrienden van Merlijn” club opgericht.

Wij hopen dat u onze vereniging wilt steunen door voor maar 15 euro per jaar lid te worden van de "Vrienden van Merlijn". Door deze bijdrage geeft u de vereniging een extra stimulans. Het lidmaatschap van de "Vrienden van Merlijn" biedt u meerdere voordelen. Hieronder een opsomming:

<LI><B>Het ontvangen van ons onlangs weer vernieuwde clubblad “ Merlijn International”.</B>
Ons clubblad verschijnt minimaal 4 maal per jaar en heeft een oplage van 300 stuks. Onlangs is de lay-out van de MI sterk verbeterd. Door het lezen van de MI blijft men op de hoogte van het wel en wee binnen onze vereniging.</LI>

<LI><B>Naamsvermelding op onze site onder “ Vrienden van Merlijn”</B>
Op de site staat een apart kopje “ Vrienden van Merlijn” waar alle leden van deze club een vermelding krijgen zodat men kan zien wie er een zwart-wit hart heeft…!</LI>

<LI><B>Het deel uit maken van onze club en het krijgen van zwart-witte kriebels in je buik bij het horen van de naam Merlijn…</B></LI></UL>

Inschrijving is mogelijk door het inschrijfformulier ingevuld op te sturen of te mailen naar de TSVV Merlijn (secretaris@tsvvmerlijn.nl). Mocht je vragen hebben dan kun je altijd contact opnemen via email of per telefoon.

Met zwart-witte groet,

Namens TSVV Merlijn


Judith Nelissen
Secretaris TSVV Merlijn

Inschrijfformulier $Vriend van Merlijn$

Voetbalshop.nl
Underwearman.nl

Sponsor

Tilburg University