Algemeen > Over de vereniging > Historie TSVV Merlijn

Historie TSVV Merlijn

TSVV Merlijn: Roemrijke historie en een vruchtbare toekomst…!?

De naam Merlijn is afgeleid van de wijze Merlijn, raadsheer van koning Arthur uit "King Arthur and the knights of the round table". Met deze naam associëren wij ons met de grondleggers van het voetbal: de Engelsen. Tevens staat Merlijn voor de wijsheid, dapperheid en trots die bij de raadsheer van King Arthur hoorde. TSVV Merlijn is opgericht op 13 mei 1968 door onder andere Berry de Beer. Ruim tien jaar later, om precies te zijn 10 augustus 1979, werd TSVV Merlijn aangemeld bij de notaris en zijn de statuten officieel van kracht geworden. Tevens staat vanaf die datum TSVV Merlijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Na een aantal jaren met 3 en zelfs 4 elftallen vertegenwoordigd te zijn geweest in verschillende competities van de K.N.V.B. kwam er eind tachtiger jaren een verval in het aantal leden. In 1996 besloot men TSVV Merlijn slapend te maken omdat er niet genoeg belangstelling meer bestond onder Tilburgse studenten om in het weekend de kleuren van de TSVV te verdedigen. Ruim twee jaar later ontstond echter opnieuw het idee tot het oprichten van een voetbalvereniging onder een aantal voetballers die reeds trainden op het sportcentrum. Na deelname met een team bestaande uit deze jongens, aan de Europese Studenten Kampioenschappen Voetbal, ontstond het idee om de voetbalvereniging Merlijn nieuw leven in te blazen. Dit idee werd gesterkt doordat er een vaste groep ontstond die wat meer samen (in verenigingsverband) wilde doen.

Om deze reden besloot medio 1999 deze groep voetballers Merlijn nieuw leven in te blazen. Dit leidde in november 1999 tot het aantreden van een zeskoppig bestuur, dat zich inzette voor de heroprichting van TSVV Merlijn in het voorjaar 2000. Nadat we in het seizoen '00/'01 zijn gestart met één team op het veld op zondag is TSVV Merlijn alleen nog maar gegroeid. Momenteel zijn er 9 veldteams actief, waarvan 2 dames en 3 heren op zondag en 4 herenteams op zaterdag. Tevens komen er 2 zaalteams onder de vlag van TSVV Merlijn op doordeweekse dagen uit in de competities van de Tilburgse zaalvoetbalbond (TZVB).

Natuurlijk is het mooi om op een rijke historie te kunnen bouwen, en natuurlijk zullen alle betrokken partijen met overheersend positieve gevoelens en gedachten terugkijken op een aantal decennia 'Merlijn'. Alle inspanningen ten spijt is het toch fout gegaan toentertijd. Om dit te trachten te voorkomen in de toekomst, lijkt het ons noodzakelijk de nodige structuur aan te brengen in de vereniging voor de middellange en lange termijn. Uiteraard zullen we ook mindere tijden gaan meemaken, tijden waarin het draagvlak aanzienlijk kleiner zal zijn zowel op bestuurlijk vlak dan op andere vlakken. Juist dan is het zaak om met zijn allen het belang van de vereniging voor ogen te houden. Wellicht dat deze beleidsnota als een van de handvatten zal kunnen dienen en er voor zorg kan dragen dat ook toekomstige bestuurders deze vereniging op een goede manier kunnen besturen. De gemeenschappelijke doelstelling hebben wij als volgt getracht te formuleren: 'het verenigen van voetballende studenten waarbij prestatie en gezelligheid samen dienen te gaan door middel van het organiseren van diverse activiteiten, en het waarborgen van de continuïteit door tenminste één team in competitieverband te laten spelen.' Onder deze activiteiten vallen onder andere vriendschappelijke wedstrijden, deelname aan interne/externe toernooien, het organiseren van een toernooi en verenigingsavonden. Kortom TSVV Merlijn zal zich profileren als een dynamische, gezellige, bruisende en bovenal gezonde studenten voetbal vereniging.

Brandpunt
Underwearman.nl

Sponsor

Tilburg University