Activiteiten > MI nieuwsbrief > MI archief > 2006-2007 > Nieuwsbrief 9, 11 januari 2007

Nieuwsbrief 9, 11 januari 2007

Beste Merlijnleden,

Ik hoop dat iedereen weer bijgetankt en gemotiveerd uit de winterstop is gekomen
om er komende weken flink tegenaan te gaan. Als ik zo eens een blik werp op de
standen van de Merlijnteams valt mij op dat bijna elk team in het rechterrijtje
bivakkeert en dat eigenlijk geen enkel team bang hoeft te zijn voor degradatie.
Zaal 1, Zaterdag 1 en in mindere mate Zondag 2, Zaterdag 2 en de Dames doen
zelfs (nog) mee voor het kampioenschap. Bij deze wil ik iedereen verder nogmaals
een sportief succesvol tweede seizoenshelft toewensen!

In deze nieuwsbrief wil ik de aandacht vestigen op de Algemene Leden
Vergadering, de Magische Elf, Merlijn International en komende activiteiten.

ALV
Op woensdag 17 januari vanaf 20.00 uur vindt de 13e Algemene Leden Vergadering
der TSVV Merlijn plaats. De locatie is Cafe Philip (Heuvel 38, 5038 CP Tilburg).
Wij hopen dat iedereen rond 19.45 uur aanwezig is, zodat we ook op tijd kunnen
beginnen. De vergadering zal onder andere in het teken staan van een
bestuurswissel.

De aftredende bestuursleden zijn:
Rudi Neijenhuis als Voorzitter
Martijn Tissink als Secretaris & Vice-voorzitter
Alex Dierckxsens als Penningmeester
Fabian Wolswijk als Competition Manager Zondag & Dames
Marielle Aerts als PR-functionaris

Ter installatie worden door het bestuur voorgedragen:
Marielle Aerts als Voorzitter
Renee van Woerden als Secretaris & Vice-voorzitter
Mark Somers als Penningmeester
Pascal Dreesen als Competition Manager Zondag & Dames
Mathilde Muis als PR-functionaris

Ter voorbereiding op de ALV bestaat de mogelijkheid de financi√ęle stukken per
mail op te vragen bij de penningmeester (penning@tsvvmerlijn.nl).
Indien je bepaalde zaken graag expliciet besproken ziet, dan kun je dit vooraf
kenbaar maken bij het bestuur door een e-mail te sturen naar info@tsvvmerlijn.nl

Magische Elf
Stand per 10-1-2007
1 Dirk Vriend 388
2 Joost van Boekel 386
3 Johan van Arkel 374

Tussenstand periode 3:
1 Mark Somers 30
2 Martijn Schep 22
3 Stefan van de Ruit 20

Volg de volledige tussenstand op: www.tsvvmerlijn.nl/files/magische11.asp

Merlijn International
Inbreng voor het nieuwe clubblad is gewenst. Mensen die graag stukjes willen
schrijven over een activiteit, speciale gebeurtenis of wat dan ook gerelateerd
is aan Merlijn kunnen contact opnemen met Alex Dierckxsens
(penning@tsvvmerlijn.nl).

Activiteiten
De volgende activiteiten staat op het programma waar nog een datum voor moeten
worden geprikt: Quiz, G4feest, Weekend en Toernooi. Wij zijn nog op zoek naar
enthousiaste mensen die deze activiteiten mede mogelijk willen maken! Mocht je
interesse hebben, stuur dan een mailtje naar info@tsvvmerlijn.nl of meld je aan
bij de Activiteitenfunctionaris!!

Via deze weg wil ik namens de vertrekkende bestuursleden de leden, trainers,
vrijwilligers, KS Broekhoven, Pendragon, het Sportcentrum en iedereen die ons
geholpen heeft hartelijk bedanken. Hopende jullie allemaal op woensdag 17
januari te zien tijdens de ALV!

Met sportieve groet,

Namens het bestuur der TSVV Merlijn,

Martijn Tissink
Secretaris TSVV Merlijn


Brandpunt
Underwearman.nl

Sponsor

Tilburg University