Activiteiten > MI nieuwsbrief > MI archief > 2004-2005 > Nieuwsbrief 5, 26 november 2004

Nieuwsbrief 5, 26 november 2004

Beste Merlijnleden,

In deze nieuwsbrief veel nieuws over de ALV. Deze vindt plaats op woensdag 1 december. Alle leden zijn uitgenodigd. Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen komen. Ten eerste omdat het je betrokkenheid bij de club toont, ten tweede omdat tien procent van de leden aanwezig moet zijn om het een rechtsgeldige ALV te laten zijn. De trainingen van de zaterdag- en damesteams zullen worden verplaatst naar donderdag. Mocht je toch niet kunnen komen, meld je dan schriftelijk af door een mail naar tsvvmerlijn@uvt.nl te sturen.

Agenda ALV.
De agenda van de ALV hebben jullie als het goed is allemaal al thuisbezorgd gekregen, maar voor de zekerheid staat hij hieronder nogmaals.
1. 20:00 uur Opening
2. 20:00 uur Vaststellen agenda
3. 20:05 uur Notulen vorige ALVís
4. 20:15 uur Mededelingen bestuur
5. 20:40 uur Clubreglementen
6. 20:45 uur Financieel eindverslag 2003-2004
7. 20:50 uur Financieel tussenverslag 2004-2005
8. 20:55 uur Verslag kascontrole commissie
9. 21:00 uur PAUZE
10. 21:15 uur Decharge bestuursleden
11. 21:25 uur Installatie bestuursleden
12. 21:30 uur Tweede helft seizoen 2004-2005
13. 22:00 uur WVNTTK
14. 22:05 uur Rondvraag
15. 22:10 uur Sluiting

Notulen 8e ALV.
De notulen van de 8e ALV staan op de site van Merlijn. Iedereen die ze wil lezen kan ze daar downloaden. Je moet wel ingelogd zijn om ze te kunnen lezen. Je kunt ze vinden door op het kopje Algemeen in het menu te klikken en dan naar de map Notulen te gaan.

Clubreglementen.
Ook onder het kopje Algemeen zijn toegevoegd de clubreglementen zoals voorgesteld door het bestuur. Op de ALV wordt hier op teruggekomen, het is dus handig om ze vooraf door te lezen.

Nieuwe bestuursleden.
Een aantal bestuursleden zal aftreden:
Johan van Arkel als Voorzitter
Stefan van de Ruit als Competition Manager Zaterdag/ Zaal
Menno de Pater als Activiteiten functionaris
Dennis Mallant als PR functionaris
Het bestuur zal de volgende kandidaten voorstellen ter installatie in het bestuur van TSVV Merlijn:
Ruud Coenen als Voorzitter
Menno de Pater als Competition Manager Zaterdag/ Zaal
Paul Ludena Delgado als Activiteiten functionaris
Martijn van Bockel als PR functionaris
Merlijntruien.
Er zijn nieuwe truien. Iedereen die er nog geen heeft maar wel een wil (of een tweede), kan een mailtje sturen naar tsvvmerlijn@uvt.nl onder vermelding van je naam en de maat die je wilt.


Met sportieve groet,

De Secretaris


Brandpunt
Underwearman.nl

Sponsor

Tilburg University