– English below –

Aanmelden
Bij T.S.V.V. Merlijn is iedereen van harte welkom! Wil jij een keer de sfeer komen proeven? Stuur een mail naar secretaris@tsvvmerlijn.nlen train 2 keer vrijblijvend mee! Als het je daarna zo goed bevalt en je besluit om lid te worden van T.S.V.V. Merlijn moet je het inschrijfformulier invullen, deze is op onze site te vinden! Vul het inschrijfformulier in en lever dit in bij de secretaris of vul het formulier digitaal in en stuur het op naar secretaris@tsvvmerlijn.nl.

Heb je vragen over de trainingen of wedstrijden? Mail dan naar cm.veld@tsvvmerlijn.nl.

Uitschrijven
Om jezelf uit te schrijven bij T.S.V.V. Merlijn dien je dit voor 15 mei kenbaar te maken door te mailen naar onze secretaris (secretaris@tsvvmerlijn.nl)

Sportabonnement Tilburg University Sports Center
Als je wil voetballen bij T.S.V.V. Merlijn is het in het bezit zijn van een geldig sportabonnement van het Tilburg University Sportscenter verplicht. Met een geldig sportabonnement kun je deelnemen aan het gehele sportprogramma en gebruik maken van alle faciliteiten van het Tilburg University Sportscenter. Klik hier voor meer informatie over de actuele prijzen en de verschillende abonnementskeuzes.

Contributie
Wanneer je lid bent van T.S.V.V. Merlijn verplicht je jezelf tot het betalen van de contributie.
De hoogte van de contributie wordt elk jaar tijdens de wissel ALV bepaald.

Soorten lidmaatschappen
De verschillende soorten lidmaatschappen met bijbehorend contributiebedrag zijn hieronder te zien.

Competitielid veldvoetbal – € 80,00
Halfjaarlid veldvoetbal – € 56,00
Pinchhitter veldvoetbal – € 37,50
Trainingslid – € 16,00
Competitielid futsal – € 50,00
Halfjaarlid futsal – € 32,00
Pinchhitter futsal – € 21,50
Vriend van Merlijn – € 16,00
Competitielid veldvoetbal & competitielid futsal – € 110,00
Competitielid veldvoetbal & pinchhitter futsal – € 95,00
Pinchhitter veldvoetbal & competitielid futsal – € 77,00


Information

Sign up
Everyone is welcome at T.S.V.V. Merlijn! Would you like to experience a practice at Merlijn? Please send an email to secretaris@tsvvmerlijn.nl and join our practice twice without any obligations! If you like it and you decide to become a member of T.S.V.V. Merlijn you need to sign up by filling in the registration form via this link.

Do you have any questions about practices or matches? Please send an email to cmveld@tsvvmerlijn.nl.

Unsubscribe
To unsubscribe yourself from T.S.V.V. Merlijn you must notify this by the board of Merlijn by sending an email to our secretary (secretaris@tsvvmerlijn.nl) before the 15th of May.

Sports Subscription Tilburg University Sports Center
If you want to join T.S.V.V. Merlijn, make sure you are in charge of a valid sports subscription of the Tilburg University Sports Center. This is mandatory at all times. With a valid subscription you are allowed to participate in the complete sports schedule and make use of all facilities the Tilburg University Sports Center offers. Please click here for more information about actual prices and all different types of subscriptions.

Contribution
When you are a member of T.S.V.V. Merlijn, you oblige yourself to pay the contribution.
The amount of the contribution is determined during the General Members Meeting every year.

Types of Memberships
You can check our different types of memberships and their corresponding contributions below.

Competition member field – €80,00
Member for six months field – € 56,00
Pinchhitter field – € 37,50
Trainings member – € 16,00
Competition member futsal – € 50,00
Member for six months futsal – € 32,00
Pinchhitter futsal – € 21,50
Friend of Merlijn – € 16,00
Competition member field & competition member futsal – € 110,00
Competition member field & pinchhitter futsal – € 95,00
Pinchhitter field & competition member futsal – € 77,00