Ondergetekende wenst zijn/haar lidmaatschap van Tilburgse Studentenvoetbalvereniging Merlijn te beëindigen aan het einde van het huidige seizoen.

Undersigned wishes his/her membership from T.S.V.V. Merlijn to be expired at the end of the current season.

Ik ben bekend dat contributie altijd tot het einde van het contributiejaar verschuldigd is. Dit formulier dient vóór 15 mei van het huidige seizoen volledig ingevuld en verstuurd te zijn. De secretaris ontvangt hier direct een bevestiging van in zijn/haar mailbox.

I am aware that contributions must always be paid till the end of the season. This form has to be filled out and sent before the 15th of May of the current season. The secretary receives a confirmation of your deregistration in his/her mailbox immediately.

Hierbij bevestig ik mijn uitschrijving bij T.S.V.V. Merlijn. Ik ben me ervan bewust dat ik mogelijk op een wachtlijst kom, mocht ik mij opnieuw inschrijven als lid bij T.S.V.V. Merlijn. // English: I hereby confirm my deregistration from T.S.V.V. Merlijn. I am aware that I may be on a waiting list if I re-register as a member at T.S.V.V. Merlijn.